НЕ КОНКУРИРАМЕ КЛИЕНТИТЕ СИ

В противоречие с принципите ни е да работим с клиенти от един и същи бранш в един и същи град. Това силно ограничава възможностите ни за включване на нови клиенти. За нас е абсурдно да имаме множество клиенти от един и същи бранш – това означава да конкурираме сами себе си в маркетинговите стратегии!

Цена за създаване на маркетингова стратегия.

Тъй като изграждането на една стратегия може да бъде продължителен процес е много трудно да се определи цена без да сме запознати с бизнеса и целите, но повечето от стратегиите, които сме разработили са били в диапазон от 1000 лв. до 2000 лв.

Каквато и да е цената за изработка на маркетинг стратегия, ако Blagoev Agency я реализира, то тогава нейната цена ще бъде приспадната от годишния абонамент към агенцията.

Цена за изработка на уеб сайт

Работим само и единствено сайтове на WordPress, а когато са в комбинация с магазин използваме Woocommerce. Възможностите за дизайн, функционалности и интеграции са големи.

Цената за изработка на уеб сайт не може да бъде определена без да е създадено задание за изграждането му, но повечето от сайтовете, които сме разработили са били в диапазон от 1800 лв. до 4000 лв.

Цена за реализация на маркетинг стратегия

Не може да посочим цена за реализация на рекламна стратегия и управление на бюджети. Възможностите са твърде много. Понякога работим съвместно с колеги или със служители на дадената компания.

Не може да дадем пакетни предложение защото смятаме, че работата с всеки клиент е строго индивидуална, а и не са малко сезонните бизнесите, които имат нужда от подкрепа само за 2 или 3 месеца в годината.

Ориентировъчно по-голяма част от клиентите ни плащат месечен абонамент в диапазон от 1000 лв. до 2500 лв.

Ефективни ли са вашият сайт и дигитален маркетинг?

Не пропускайте ползи! Вашия маркетинг може да бъде ключът към успеха на вашия бизнес. Помогнали сме за растежа на повече от 500 български компании, може да помогнем и на вас.

    Меню